ट्याग

Cacoxenite

गोथेत नीलम

गोथिटा नीलम

गोथाइट नीलोम गोथिटा अमेथिस्ट, जसलाई गलत तरिकाले क्याकोक्साइट एमेथिस्ट पनि भनिन्छ कसैले एकपटक यी समावेशहरूलाई लेक्व कोक्कोसेनाइटको रूपमा लेबल गरे किनभने यसमा अस्पष्ट समानताको कारण ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!