ट्याग

हाइड्रोथर्मल

सिंथेटिक क्वार्ट्ज

सिंथेटिक क्वार्ट्ज

सिंथेटिक क्वार्ट्ज क्वार्ट्जका सबै प्रकारहरू प्राकृतिक रूपमा हुने छैनन्। किनभने प्राकृतिक क्रिस्टल अक्सर जुम्ल्याहा हुन्छ, कृत्रिम क्वार्ट्ज प्रयोगको लागि उत्पादन गरिन्छ ...
थप पढ्नुहोस्
सिंथेटिक हाइड्रोथेर्मल पन्ना

सिंथेटिक हाइड्रोथेर्मल पन्ना

सिंथेटिक हाइड्रोथर्मल पन्ना हाइड्रोथर्मल सिंथेटिक पन्ना IG Farben, Nacken, Tairus, र अरूलाई श्रेय दिइएको छ, तर पहिलो सन्तोषजनक व्यावसायिक उत्पादन ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!