ट्याग

रूटाइल

रूटेड क्वार्ट्ज

रुटिलेटेड क्वार्ट्ज

रुटिलेटेड क्वार्ट्ज रुटिलिलेटेड क्वार्ट्ज क्वार्ट्जको एक किसिम हो जसमा रूटाइलको एसिकुलल सुई जस्तो समावेश हुन्छ। यो रत्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!