ट्याग

ब्रुसाइट

ब्रुसाइट

ब्रुसाइट

ट्याग
ब्रुसाइट ब्रुसाइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइडको खनिज रूप हो, रसायनिक सूत्र Mg (OH) २ को साथ। यो periclase को सामान्य परिवर्तन उत्पादन हो ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!