ट्याग

पेट्रोलियम

पेट्रोलियम क्वार्ट्ज

पेट्रोलियम क्वार्ट्ज

पेट्रोलियम क्वार्ट्ज पेट्रोलियम क्वार्ट्ज एक धेरै पारदर्शी, "पानी स्पष्ट" क्रिस्टल छ। अनुहारहरू चिकनी र अत्यन्तै हल्का हुन्छन् बिना स्पष्ट स्नेहहरू, बनाउँदै ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!