ट्याग

दूध

दूध क्वार्ट्ज

दूध क्वार्ट्ज

मिल्की क्वार्ट्ज दूल्की क्वार्ट्ज म्याक्रोक्रिस्टलिस्ट क्वार्ट्ज को एक किस्म हो। यो दुर्लभ सेतो रंगमा आउँछ। सेतो का टाँस्ने चटनी वा ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!