ट्याग

एनाटासे

एनाटेज

एनाटासे

ट्याग
अनाटासे अनाटासे टाइटेनियम डाइअक्साइडको एक मेटास्टेबल खनिज रूप हो। प्राकृतिक रूपहरूमा खनिज प्राय: कालो ठोसको रूपमा सामना गरिन्छ, ...
थप पढ्नुहोस्
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!