Angelina jolie

श्रीमती एंजेलिना जोलीलाई धन्यबाद

श्रीमती एंजेलीना जोलीको लागि धन्यबाद आज हाम्रो पसलमा यो अप्रत्याशित भ्रमणको लागि।

तपाईंको दयाको लागि धन्यबाद