कम्बोडिया को Gemological संस्थान

समाचार
भियतनामी राष्ट्रीय टीवी

भियतनामी राष्ट्रीय टीवी द्वारा साक्षात्कार

0 साझा

भियतनामी राष्ट्रीय टीवी द्वारा साक्षात्कार

म आज वियतनामी नेशनल टिभि द्वारा लूस येन मा साक्षात्कार गरिएको थियो, को बारे मा वियतनामी रत्न बजार र खनन को बारे मा। प्रसारण अर्को महिनाको लागि VTV1 र VTV3 मा तय गरिएको छ।

0 साझा
त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!