लुस येन मा साक्षात्कार

भियतनामी राष्ट्रीय टीवी द्वारा साक्षात्कार

लुस येन मा साक्षात्कार

भियतनामी नेशनल टिभीले भियतनामी रत्न बजार र खानीको बारेमा मलाई आज लुक येनमा साक्षात्कार गरिएको थियो। प्रसारण VTV1 र VTV3 मा अर्को महिनाको लागि तालिकाबद्ध गरिएको छ।

(नक्सामा स्थान)

भियतनामी राष्ट्रीय टीवी
भियतनामी राष्ट्रीय टीवी
भियतनामी राष्ट्रीय टीवी

प्राकृतिक भियतनामी रत्नहरू हाम्रो मणि पसलमा बिक्रीको लागि