फ्रान्सेली टिभि साक्षात्कार

फ्रान्सेली टिभि साक्षात्कार

फ्रान्सेली टिभि साक्षात्कार

कम्बोडिया रत्नको बारेमा मलाई M6 फ्रान्सेली टिभी च्यानल "ENQUETE EXCLUSIVE" द्वारा अन्तर्वार्ता लिएको थियो।