गहना बिक्री प्रशिक्षण 11

सबारा आk्कोर रिसोर्ट र स्पामा गहना बिक्री प्रशिक्षण

सबारा आk्कोर रिसोर्ट र स्पामा गहना बिक्री प्रशिक्षण

सुश्री आईनेट को स्वागत र प्रशिक्षकहरु को प्रशिक्षित गर्दछ सबारा Angkor रिसोर्ट र स्पा हाम्रो आभूषण बिक्रीको लागि, कम्बोडियाबाट प्राकृतिक ग्यास्टस्टोनहरू मात्र सेट गरियो।